Rafting Video

Ýstanbul ve Ankara'ya en yakýn rafting merkezi olan Melen'de rafting baþkadýr.

Rezervasyon ve tesis hakkýnda detaylý bilgi için týklayýnýz.

 Yukarýdaki video Melen Çayýnda çekilmiþtir.

 Yukarýdaki video Köprülü Kanyon'da (Antalya) çekilmiþtir.

 Yukarýdaki video Dalaman Çayýnda çekilmiþtir. Ýyi seyirler dileriz.

 Yukarýdaki video Çoruh Nehrinde çekilmiþtir.